M88 สื่อตะวันตก: บาร์เซโลนาและผู้เล่นถึงข้อตกลงที่สำคัญในเงินเดือนและจะประกาศอย่างเป็นทางการในไม่ช้า

西媒:巴萨与球员就降薪达成主要协议,很快将有官方公告

Happy Sports 28 พฤศจิกายน, Barcelona Club, Barcelona Club และผู้เล่นถึงข้อตกลงที่สำคัญและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

เวลาท้องถิ่นในตอนเช้าของวันศุกร์ที่บาร์เซโลนาคลับมีนักพูดกับผู้เล่นหลังจากการประชุมทั้งสองฝ่ายได้มาถึงข้อตกลงหลัก

วิทยุคาตาโลเนียนระบุว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

(พอล)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *