Xu M88.com Erle Li, ก.ค. ให้เวลาเขารอดูสถานการณ์ของถ้วยยุโรป

Happy Sports 27 พฤศจิกายนในการสัมภาษณ์กับ Sky Sports ก่อนรัฐเยอรมันอคติของสาขาเยอรมันพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดใน Leff และเขากล่าวว่าผู้คนควรให้เวลา และรอการแสดงของถ้วยยุโรป หลังจาก 200-6 แพ้สเปนโลกภายนอกมีเสียงมากขึ้นแล้ว Xu Longller กล่าวว่า: “ฉันคิดว่าสถานะคือการทำต่อไป ไม่ว่าควรได้รับอย่างไร “ ในซัลเลอร์ซัลเลอร์มีการเปลี่ยนเป็นปานกลางเป็นทีมชาติเยอรมันในระดับปานกลางแชมป์ฟุตบอลโลกเก่า ๆ เป็นเรื่องแปลกตา” เวลา. เราควรรอถ้วยยุโรป “ ->